MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

Projekto emblemaVisagino paramos vaikui
centro globotiniams  –
gyvūnų terapija
 

 

 

 

 

 Visagino paramos vaikui centras pradėjo vykdyti naują ES lėšomis finansuojamą projektą „Gyvūnų terapija Visagino paramos vaikui centro vaikų sveikatai ir rekreacijai“ pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.
Projekto tikslas – Lietuvos ir Latvijos pasienio 16 savivaldybių bendradarbiavimas socialinės aplinkos gerinimo srityje įgyvendinant gyvūnų terapiją ir gerinant socialinę infrastruktūrą.
Projekto partneriai – 12-kos Latvijos Respublikos ir 4-rių Lietuvos Respublikos savivaldybių vaikų globos namų bei socialinės globos dienos centrų.
Projekto biudžetas - 19‘099,00 Eurų (65945,03 Lt). Iš jų ES lėšų sudarys 56‘053,28 litai, o Visagino savivaldybė projektą koofinansuos padengdama 15 procentų projekto išlaidų ir tam skirs 9‘891,75 litų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 1 dienos iki 2011 metų gruodžio 30 dienos suplanuota įvairi veikla, vyksianti ir Latvijoje, ir Lietuvoje: tarptautinės stovyklos vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir vaikų centrų, praktinis seminaras neįgaliųjų vaikų tėvams, praktinis seminaras Lietuvos ir Latvijos gydytojams, delfinų ir kitų gyvūnų terapija, kūrybinės dirbtuvės, labdaros akcija.
Projekto metu planuojama įsigyti kompiuterinės technikos, skirtos neįgaliems, taip pat elektroniniam vežimėliui.


Projekto koordinatorė                                       Leta Kalinauskaitė