Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

„…būkite žmonės geri, atviri vienas kitam ir tada nebebus tokio šalčio, ir tada vėl bus gera gyventi...“

Visagino paramos vaikui centras (Visagino PVC)

Visagino paramos vaikui centras yra vienintelė Visagine panašaus profilio įstaiga. Ji buvo įkurta 1999 metais vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ bazėje, kur iš pradžių buvo atidarytos laikinos globos grupės vaikams, likusiems be tėvų priežiūros, ir specialioji grupė vaikams su negalia. 2000 m. vaikų darželis buvo reorganizuotas į specialiojo ugdymo ir socializacijos centrą „Vilties šaltinis“, 2008 m. gegužės 1 d. – į įstaigą, teikiančią socialines paslaugas, Visagino paramos vaikui centrą.

Visagino paramos vaikui centre formuojama tokia personalo struktūra, kuri užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę, individualumą, leistų siekti įstaigos tikslų. Su vaikais dirbama komandinio darbo principu. Visų įstaigos grandžių veikla nukreipta į vaiko pasiruošimą savarankiškam gyvenimui. Visiems vaikams reikalinga nuolatinė priežiūra, tinkamos gyvenimo sąlygos, kvalifikuota specialistų pagalba.

Mūsų globotiniams yra teikiamos šios paslaugos – informavimo ir konsultavimo; organizuojamas racionalus maitinimas 5 kartus per dieną; vaikai gauna integruotas socialinio darbo ir medicinines paslaugas, atitinkančias kiekvieno vaiko poreikį, sveikatos būklę; organizuojamos medikų konsultacijos, pagal galimybes įsigyjama medikamentų; nesunkiai sergantys vaikai slaugomi, o prireikus hospitalizuojami; vaikams teikiamos asmens higienos, nuolatinės priežiūros, užimtumo organizavimo paslaugos. Vaikai turi galimybę dirbti kompiuteriais, lankyti įvairius miesto būrelius, sekcijas, lankytis centro patalpose: relaksacijos kambaryje, muzikos, sporto salėse, baseine ir t. t.

Vaikų globos namuose yra 30 vietų našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai vaikų globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Vaikai apgyvendinami 2 šeimynose.


Visagino PVC – tai stacionari biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, skirta vaikams likusiems be tėvų priežiūros bei vaikams ir asmenims iki 21 metų
, turintiems negalią.

Įstaiga įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Utenos filiale, įregistravimo data 1994 m. rugsėjo 13 d.

Įstaigos kodas VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre 190230824. Steigėjas Visagino savivaldybės taryba.

Misija:
• Garantuoti aukštos kokybės vaiko gerovę užtikrinančias socialines paslaugas.
• Visapusiškai integruoti vaikus į visuomenę, sutartinai ir atsakingai dirbant visai centro bendruomenei, sukurti ir užtikrinti psichologinį komfortą vaikams ir tėvams.

Vizija:
• darniai dirbanti kvalifikuotų socialinių darbuotojų bei specialistų komanda, teikianti aukštos kokybės licencijuotas socialines paslaugas, padedanti individualiai kiekvienam vaikui tapti visaverčiu visuomenės nariu.