MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

Socializacijos projektas „Švaros misija“

2014 m. liepos mėnesio viduryje Centre startavo socializacijos projektas „Švaros misija“, kurio metų 10 mūsų centro globotinių nuo 6 iki 16 metų 6 dienos dalyvavo darbinėje veikloje Gražutės regioninio nacionalinio parko teritorijoje. Globotiniai, lydint savanorius, atlikdavo praktinius gamtotvarkos darbus parko teritorijoje (tvarkydavo Salako pilkapį, Linkemionį piliakalnį, Astravo salą), susipažindino su Gražutės regioninio nacionalinio parko veikla, jo gyvūniją ir augalija, dalyvavo ekskursijoje į Cijonų kaimą ir sportinėje veikloje kartu su Salako jaunuoliais.
Pagrindinis projekto tikslas buvo užimti globotinius visuomenei naudinga veikla, todėl gautas pagyrimas iš Gražutės regioninio nacionalinio parko direkcijos už sąžiningai atliktą ir planingai organizuotą darbą tapo tikru mūsų globotinių apdovanojimu už vaikų pastangas.

2014 metai

 

 

 

2015 metai

Jau tradicine mūsų Centro globotiniams tapo vasaros darbinė programa „Švaros misija“ Gražutės regioninio parko teritorijoje.
Programos tikslas – formuoti Visagino paramos vaikui centro globotinių darbinius įgūdžius, susipažinti su Gražutės regioninio nacionalinio parko veikla, organizuojant 7 dienų vasaros užimtumo stovyklą.
Šįmet gamtotvarkos darbus Gražutės nacionaliniame parke atliko 10 Visagino PVC globotinių kartu su nepakeičiama  programos vadove – užimtumo specialiste Marija Dijanova.

 

 

 

  

Apie mus