Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

GLOBOS CENTRAS

2019-04-25

     

Nuo 2019m. pradžios Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras dalyvauja projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas pagal 08.4.1.-ESFA-V-405-02-0001 priemonę. Projekto trukmė 36 mėn.

  

Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.


GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS:

1. Budinčio globotojo priežiūrai perduoti vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) budintis globotojas gali užtikrinti emocinį ir fizinį saugumą bei visavertį poreikius atitinkantį ugdymą ir priežiūrą, teikti ar organizuoti tęstinę pagalbą budinčiam globotojui ir jo prižiūrimiems vaikams;

2. Skirti darbuotoją (darbuotojus), atsakingą (atsakingus) už reikiamos pagalbos budinčiam globotojui teikimą, ir užtikrinti, kad ši pagalba būtų teikiama laiku ir kokybiškai; kartu su budinčiu globotoju užtikrinti švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;

3. Socialinių paslaugų ir kitos pagalbos budinčiam globotojui teikimo metu ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;

4. Kiekvieną mėnesį skirti vaiko išlaikymui reikalingas pinigines lėšas ir atlygį už vaikų priežiūrą dėl kurių buvo sutarta sutartyje;

5. Užtikrinti, kad budintis globotojas nuolat tobulintų savo profesinę kompetenciją;

6. Vykdyti budinčių globotojų paiešką, atranką ir parengimą;

7. Dirbti su vaiko tėvais, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;

8. Skirti darbuotoją, atsakingą už reikiamos pagalbos šeimai teikimą, suteikti pagalbą vaikui adaptacijos budinčio globotojo šeimoje laikotarpiu, kartu paruošti ir budinčio globotojo šeimą, kad vaiko atėjimas į šeimą būtų kuo paprastesnis, sklandesnis ir sėkmingesnis tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui;

9. Organizuoti individualias ir grupines konsultacijas, supervizijas budinčiam globotojui,  teikti psichologinę pagalbą tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį), kartu su budinčiu globotoju priimti sprendimus kriziniais atvejais, organizuoti kitą pagalbą, kurios reikia vaikui bei budinčiam globotojui, tenkinant vaiko poreikius, visą paslaugos teikimo laikotarpį;

10. Kartu su budinčiu globotoju užtikrinti vaiko bendravimą su tėvais ir artimaisiais giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams;

11. Bendradarbiaujant su socialines paslaugas vaiko tėvams teikiančiomis institucijomis / organizacijomis, siekti, kad vaikas būtų grąžintas į savo šeimą;

12. Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybės institucijomis;

13. Vykdyti vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

14. Įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas pareigas.

Gyventojai dėl Globos centro paslaugų gali kreiptis darbo dienomis ir valandomis:

I – IV 8.00 – 17.00 val.

V - 8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

 

 Informacija teikiama: Statybininkų g. 7, Visaginas, tel. (8 386) 75280, vsvgc@vsvgc.lt

 

  

 

  

 

 

 

  

  

        Š.m. rugpjūčio 10 dieną Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro darbuotojos dalyvavo Visagino miesto šventėje, kurioje tiek miesto gyventojams, tiek svečiams pristatė Globos centro veiklą, teikė informaciją apie globą, įvaikinimą. vaikų svečiavimąsi, budinčio globotojo veiklą. Visagino meras Erlandas Galaguzas ir mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė taip pat skatino nelikti abejingiems vaikų, netekusių tėvų globos, likimams. Taip pat dėkojame Visagino policijos komisariato pareigūnams, jauniesiems savanoriams, kurie maloniai prisidėjo prie globos ir įvaikinimo viešinimo Visagino mieste. Šventės dalyvius džiuginome ne tik skrajutėmis, spalvingais balionais, jų lankstymu, bet ir piešiniais ant veidų.

Visus, besidominančius Globos centro veikla ir be tėvų globos likusių vaikų globa ar įvaikinimu, galite kreiptis į Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrą, Statybininkų g. 7, Visaginas, tel. +37068541377. El.p. vsvgc@vsvgc.lt, facebook: Globos centras Visaginas

  

  

 

 

GLOBOS CENTRAS