Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Sveikatingumo projektas "Aš galiu"

2016-08-21

   2016-08-21 Visagino paramos vaikui centre startavo sveikatingumo projektas “Aš galiu”, skirtas Centro globotiniams – rizikos grupės vaikams bei vaikams su negalia ir jų šeimos nariams.
Projekto tikslas: suformuoti neįgaliųjų asmenų ir rizikos grupės vaikų reguliaraus fizinio aktyvumo įprotį, tobulinti jų savarankiškumo galimybes, įtraukiant į sportinę bendruomenės veiklą, optimizuoti įstaigos darbą su šeimomis.
Projekto metu jo dalyviai teoriškai ir praktiškai sužinos apie įvairias sporto šakas, išmoks tausoti bei stiprinti savo sveikatą, palaikyti ir žadinti norą imtis aktyvios fizinės veiklos, puoselėti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Visą vasarą vaikai dalyvavo įvairiose sporto veiklose, o nuo 2016-08-22 iki 2016-08-25 globos namų globotiniai buvo išvykę į Palūšę, kad panaudotų praktikoje įgytas žinias apie vandens sporto rūšis. Jie dalyvavo žygyje valtimis, baidarėmis ir sportiniame orientaciniame žaidime.

  

  

Apie mus